TaalKeuze


Paul Sterk

Consultancy, trainingen en advies

Expertise

PSMSintermediairklein

Trainingen

paulcoach

Opleidingen

MStraininglogo

A A A
 

PStrain2-5cm Paul Sterk training and consultancy is een advies buro die opleidingen en projecten ontwikkeld en begeleid op het gebied van psycho sociale ondersteuning van vluchtelingen en asiel zoekers en intermediairs die met deze doelgroep werken.

Paul Sterk ontwikkelde de programma's Mind-Spring, psycho educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast veel opleidingen voor intermediairen die met vluchtelingen en asielzoekers werken.
Paul Sterk trainingen ontwikkelde trainingen voor VluchtelingenWerk, IOM, COA, Stichting nieuwkomers, Maatwerk bij terugkeer, MSF, HealthNetTPO, RINO, Arq trauma expert groep en verschillende GGZ instellingen.

CRKBO Docent

Paul Sterk trainingen is als organisatie ingeschreven in het register CRKBO, het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Dat wil zeggen dat voor het inhuren van de opleidingen geen b.t.w. hoeft te worden geheven.

 

--------------------------------------------------------------------

mskleinlogoPaul Sterk training and consultancy is a consultancy buro  who develops training and projects in the field of psychosocial support to refugees and asylum seekers and intermdeiairen who work with this target group.

Paul Sterk developed the program Mind-Spring, psycho-education and parenting support for and by refugees and asylum seekers. In addition, many trainings for intermdediaren with refugees and asylum seekers to work. Paul developed training courses for Refugee counsil, COA, Foundation newcomers, Maatwerk bij terugkeer, HealthNetTPOArq trauma expertgroup,
CRKBO DocentMedecin sans Frontieres, RINO and various mental health organisations.

Because Paul Sterk consultancy is registered as a teacher, no VAT has to be paid for training.

 

 

werkervaring

2018
Now working on the Manual Mind-Spring 13 plus in the pilot fase.
Training Medicin du Monde voluntairs and intermediairs.