TaalKeuze


Paul Sterk

Consultancy, trainingen en advies

Expertise

PSMSintermediairklein

Trainingen

paulcoach

Opleidingen

MStraininglogo

A A A

Na audit is Pul Sterk consultancy en advies CRKBO erkend.

Paul Sterk Trainingen is ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs, en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. Deze erkenning heeft tot gevolg dat onder voorwaarden verzorgde coaching en training vrijgesteld blijft van btw.

Voor klanten  heeft dat als voordeel dat de prijzen van de opleidingen niet altijd met 21% belast zijn.

De registratie betekent bovenal een erkenning van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Met terugwerkende kracht is Paul Sterk Consultancy per 2 juni 2014  erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De opname in het register is gebeurd op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO (v/h PAEPON) en de gedragscode van VOI. De audit is uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie CPION: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. Beide onpartijdige en onafhankelijke organisaties richten zich op de volgende kwaliteitsnormen:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • kenbaarheidbeginsel
  • redelijkheidbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel

Deze gestelde normen dragen er zorg voor dat u als klant wordt beschermd en daadwerkelijk ontvangt wat wordt ingekocht. Aan de hand van de procedurebeschrijvingen en het werkproces werd in de audit nagegaan of Paul Sterk consultancy en advies op de te onderzoeken punten voldeed.