TaalKeuze


Paul Sterk

Consultancy, trainingen en advies

Expertise

PSMSintermediairklein

Trainingen

paulcoach

Opleidingen

MStraininglogo

A A A

StMSpringkleinDe stichting heeft ten doel:
- Het (doen) ontwikkelen en uitvoeren van programma's ter bevordering van de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk welbevinden van vluchtelingen en asielzoekers, vrijwilligers en professionals die met deze doelgroep werken;


- het beschermen van het intellectueel eigendom van de Mind-Spring programma's ontwikkeld door drs. P.A.M. Sterk, welke programma's met toestemming door de stichting worden gebruikt.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het (doen) organiseren van activiteiten- trainingen en/of bijeenkomsten zowel nationaal als internationaal
- opkomen voor belangen van Mind-Spring trainers
- al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk,nuttig en/of gewenst is.

De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft een ANBI status. (giften aftrekbaar voor belasting)

De statuten kunt u hier downloaden.