TaalKeuze


Paul Sterk

Consultancy, trainingen en advies

Expertise

PSMSintermediairklein

Trainingen

paulcoach

Opleidingen

MStraininglogo

A A A

PSMSintermediairkleinMind-Spring also develops programs and training for professionals who work with refugees, asylum seekers, returnees (returning to home country) and mental health professionals who work as co-trainer in the Mind-Spring programs.

Programs developed:

- For COA; organisation who is responsible for housing and guiding asylum seekers in the Netherlands.
- For SNV vluchtelingenwerk. (Project Samen en Blik)
- For GGZ mental health workers.
- For intermediairy in Burundi. (ministry, human right workers etc.)
- A training of trainers for Odice belgium, to start a Belgium Mind-Spring branch.
- A training of trainers The Red Cross in Danmark, to start a Danish Mind-Spring branch.
- IOM Ireland; Netherlands; Germany; Austria; Geneva; Spain, Norway and Hungary.

De inhoud van een twee daagse training voor vrijwilligers en professionals die met asielzoekers en of uitgeprocedeerden werken:

Er wordt gewerkt aan de hand van casussen. De casussen laten een rode draad zien van "chantage", omgaan met uitzichtloze situaties en verantwoordelijkheden; waar ben ik nog verantwoordelijk voor zelfbeeld en empowerment, zelf verantwoordelijkheid nemen en oplossingen zoeken.

Hoe iemand te motiveren en realistisch naar eigen situatie te kijken. Alleen maar fatalistisch naar eigen situatie kunnen kijken (Engelsen hebben daar een mooi woord voor: "Self-downing") Allemaal situaties waarin medewerkers zoeken naar: hoe kan ik iemand begeleiden, motiveren en weer wat realistisch naar de werkelijke situatie te laten kijken. Maar ook hoe ga ik met hopeloosheid, chantage en hoe schat ik in hoe t nu echt met iemand gaat? Heel herkenbaar en lastig voor medewerkers die vaak "patstellingen" ervaren en zich machteloosheid voelen en hoe kan je professioneel ondersteunen maar toch empathisch distantie houden?

De training die ik heb ontwikkeld kan medewerkers verder helpen en handvatten  bieden. Hierbij gebruik ik modules welke ik gebruik bij de COA begeleiders en intermediairen die met asielzoekers, vluchtelingen in Nederland en returnees in land van herkomst werken. (Sierra Leone en Burundi) Ook maak ik gebruik van Mind-Spring modules die ik ontwikkelde om GGZ medewerkers op te leiden om Mind-Spring groepen te kunnen uitvoeren.

Thema's die wij behandelen:

-      Negatief zelfbeeld en je positieve identiteit hervinden. Hoe kan je mensen die in een hopeloze situatie zitten helpen weer hun eigen veerkracht te hervinden.

-      Rationeel Emotive Training  "Zijn de emoties jou de baas, of neem jij weer controle over jou emoties?" RET heeft een paar krachtige tools ontwikkeld die je mensen kan aanreiken om hun situatie realistischer  in te schatten. Deze RET modules heb ik verder aangepast aan de situatie van asiel zoekers en vluchtelingen (returnees)Mensen hebben vaak de neiging hun HELE situatie als " dramatisch" te evalueren als er slechts een aspect slecht gaat.

-      "Hoe gaat het vandaag met jou" ? Deze module sluit aan bij de RET benadering en is een practische methode uit de Mind-Spring methode om mensen te helpen meer realistisch naar hun situatie te kijken. (is een methode die men met asielzoekers kan uitvoeren en die helder maakt of hun situatie echt zo slecht is of dat er ondanks het duister, ook nog ergens licht is.

-      Educatie: "Diagnostiek on grassroots level" , hoe zie je t verschil tussen psychiatrie en psychische klachten. En hoe ga je om met achterdocht? En wanneer verwijs je ?

-      De Normale reactie op een abnormale situatie. Wat is normaal en wanneer word het abnormaal? Een oefening.

-      Gesprekstraining: Ik heb een "4 manieren van vragen" model ontwikkeld die een beetje lijkt op de roos van Leary. Gesimplificeerd vier manieren van helpen, vragen, luisteren die elk een andere uitkomst hebben. Ik gebruik deze techniek vaan om hulpverleners te coachen in "het helpende gesprek". (Een voorbeeld wat ik hiermee bedoel: Het is maar net hoe je een kind wat vraagt of zegt, vaak bepaald deze manier al een deel de reactie van een kind. Dit is in de hulpverlening en begeleiding niet anders.)

-      "Wiens probleem is het nu eigenlijk?" een checklist om problemen te herdefiniëren. Er is nogal eens verwarring over wiens probleem het nu eigenlijk is. Hulpvragers leggen de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij een ander neer. Een valkuil voor elke begeleider. Dit is een checklist en stappenplan om bij de bron en verantwoordelijkheden te blijven.

 Evaluatie van een van de deelnemers van VluchtelingenWerk:

Voor mij, zonder psychologische/psychiatrische achtergrond, was deze cursus heel verhelderend. Ik had hem eigenlijk jaren geleden al moeten krijgen. Eigenlijk hebben al onze cliënten wel psychische of andere stress-problemen. Het is altijd moeilijk om te weten of iemand professionele hulp nodig heeft of niet en wie je moet doorverwijzen. De cursus heeft heel goede tools gegeven om om als leek iets meer grip hier op te krijgen en gesprekken eens op een andere manier te voeren. Eigenlijk moet de cursus een must zijn voor alle mensen die in de noodopvang/met vluchtelingen werken.

 

Ik vond het heel prettig dat in de cursus theorie en activiteiten werden afgewisseld, zonder dat we geforceerd rollenspelen moesten doen. De manier waarop Paul de cursus leidde creëerde een veilige sfeer. Hij nam iedereen en alle opmerkingen serieus, dwong mensen niet om een voorbeeld te geven als dat even niet lukte of een rol te spelen. Praktijkvoorbeelden konden goed ingebracht worden. Paul deed niet of hij alle wijsheid in pacht had, maar heeft wel een schat aan ervaringen uit de praktijk die heel leerzaam waren.

 
 Dokters van de Wereld heeft een mooi project: ZorgCafe.
OOk zij maken gebruik van de methodiek van Mind-Spring in gesprekstechniek en methodisch benaderen.

Kijk op deze link voor meer informatie
https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/zorg-voor-ieder-mens/zorgcafe/